Tag Archives: funny

Going to school for one day

♣ Mẹ của Belty muốn đi làm trở lại nên cho Belty đi học. Belty qua ngày học đầu tiên ở trường rất vui vẻ. Sang ngày thứ hai, khi mẹ chuẩn bị đưa Belty đến trường. Betty nói: “Nhưng con đã đi học rồi mà”.