Tag Archives: auto filter

Advanced Filter – Lọc nhiều điều kiện trong Excel

Excel

Filter hay lọc dữ liệu là một tính năng mạnh mẽ thường được sử dụng khi bạn muốn thống kê hay báo cáo dữ liệu nào đó. Với chức năng Auto Filter Excel đã hỗ trợ rất tốt trong việc lọc nội dung văn bản, lọc số, lọc màu sắc hay lọc ngày tháng. Nhưng nếu bạn muốn kết hợp nhiều điều kiện, hay lọc theo các tiêu chí khác nhau, cũng như lọc theo một công thức nào đó thì bạn nên sử dụng đến chức năng Advanced Filter.

VBA – AutoFilter Lọc dữ liệu tự động

Một số thao tác khi sử dụng tính năng auto Filter trong VBA. Để minh họa cho các ví dụ ta sử dụng dữ liệu mẫu như sau. Vùng dữ liệu từ ô A1 đến D10 với các trường thông tin: Tên, Tuổi, Ngày đăng ký, Phòng ban.