Pin It

Thêm Bootstrap cho CodeIgniter Framework

Share Button

Để thiết kế website tương thích với mọi màn hình cách đơn giản nhất bạn có thể sử dụng Twitter Bootstrap. Trong Bootstrap tích hợp các thành giao diện thông dụng như Typograph, Buttons, Navigations, Dropdowns, Alerts,modals, Tabs, Accordion, Carousel… giup trang web của bạn thân thiện hơn trên các thiết bị khác nhau.

Để tích hợp Bootstrap với Condelgniter Framework bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo thư mục assets cùng cấp với thư mục application

Twitter Bootstrap with CodeIgniter

Bước 2: Download thư viện Bootstrap và giải nén vào thư mục assets vừa tạo.

Twitter Bootstrap Folder Structure

Bước 3: Download thêm thư viện jquery và copy file vào thư mục assets/js

Bước 4: Gọi thư viện trong file view

<head> 
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url("assets/css/bootstrap.css"); ?>" />
</head> 

Giờ bạn có thể sử dụng các thư viện của Bootstrap cho CodeIgniter Framework

Share Button

Comments

comments