Pin It

Codeigniter là gì?

Share Button

Codeigniter một PHP framework ra đời từ năm 2006 được cho là phổ biến và có cách sử dụng khá đơn giản. Codeigniter hỗ trợ người dùng khá tốt trong việc phát triển web theo mô hình MVC.

appflowchart (1)

 1. Trang index.php sẽ gọi đến controler và khởi tạo các đối tượng để chạy CodeIgniter.
 2. Routing kiểm tra các yêu cầu từ http bà thực hiện nó.
 3. Security sẽ bảo vệ để lọc các yêu cầu và thực hiện quá trình bảo mật.
 4. Các index.php phục vụ như là điều khiển phía trước, khởi tạo nguồn lực cơ sở cần thiết để chạy CodeIgniter.
 5. Các Router kiểm tra các yêu cầu HTTP để xác định những gì cần phải được thực hiện với nó.
 6. Nếu một tập tin bộ nhớ cache tồn tại, nó sẽ được gửi trực tiếp cho trình duyệt, bỏ qua việc thực hiện hệ thống bình thường.
 7. Controller sẽ gọi đến thư viện, cơ sở dữ liệu, các lệnh thực hiện.
 8. View để hiển thị nội dung lên trang index.

Để hiểu thêm quá trình này bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

 1. Tạo trang static page (trang hiển thị nội dung tĩnh)
 2. Hiển thị trang tin tức
 3. Cập nhật nội dung cho trang tin tức

Share Button

Comments

comments