Pin It

Cài đặt OpenCV3 cùng Pythod

Share Button

Để đơn giản hóa việc xử lý ảnh hiểu rõ các hàm xử lý của OpenCV bạn có thể sử dụng gói cài đặt OpenCV trên Pythod

 1. Cài đặt Anaconda

  Để dễ sử dụng Pythod trên hệ điều hành bạn có thể cài đặt trên bộ mã nguồn mở Anaconda.

  Truy cập giao diện lệnh (cmd) của anaconda. Sử dụng lệnh để kiểm tra phiên bản cài đặt.
  conda –version
  kiem tra phien ban anaconda

 2. Cài đặt Pythod
  Ở đây mình sẽ ví dụ cài đặt bản 3.6. trong thư mục ven_demo trong thư mục cài đặt Anaconda Sử dụng câu lệnh
  conda create -n venv_demo python = 3.6
  Cai dat pythod 3.6
  Nhấn y để đồng ý các gói cài đăt.  
  Truy cập thư mục venv_demo vừa khởi tạo:
  activate venv_demo
  truy cap thu muc env
 3. Cài đặt OpenCV3

  Sử dụng lệnh sau để cài đặt
  conda install -c menpo opencv3
  cai dat opencv3
  Nhấn Y để bắt đầu cài đặt.
  Truy cập pythod và gõ lệnh kiểm tra phiên bản opencv đã được cài đặt.
  python
  import cv2
  cv2.__version__
  version opencv

 4. Cài đặt tensorflow

  Sử dụng lệnh cài đặt
  conda install -c conda-forge tensorflow
  cai fat tensorflow
  Nếu cài đặt phiên bản sử dụng cho pycharm bạn cài đặt phiên bản opencv-python bằng lệnh sau:
  pip install opencv-python
  Một số máy bị lỗi xung đột bạn có thể cài gói tensorflow và bản python 3.5 rồi cài đặt OpenCv
  conda create -n tensorflowproject python=3.5 tensorflow ipython

 5. Cài đặt scikit

  pip install -U scikit-learncai dat scikit

conda install -c anaconda scipy

Share Button

Comments

comments