Pin It
Greeting

Greeting

Khi gặp nhau ta có thể hỏi thăm sức khoẻ “How are you?“, tuy nhiên điều này không phải để thể hiện sự quan tâm đến sức khoẻ của người đối diện mà chủ yếu là để tỏ ra lịch sự. Còn đơn giản bạn chỉ cần sử dụng “Hello / Hi“. More »

Introdution

Introdution

Khi giới thiệu về bản thân bạn có thể nói tên mình cùng những thông tin đi kèm như quê quán, công việc và một vài sở thích… Tùy vào hoàn cảnh cũng như câu chuyện ta có thể giới thiệu bản thân theo cách khác nhau. Sau đây là một số mẫu câu thông dụng dùng khi lần đầu gặp gỡ. More »

 

VBA-Làm việc với Worksheets

Trong VBA để quản lý các worksheet ta sử dụng đến đối tượng worksheets.Trong VBA để truy cập đối tượng worksheets ta có thể gọi worksheets hoặc sheets đều được.

Tìm kiếm và thay thế một đoạn văn bản trong Word từ Excel.

Với thao tác mở file Word và thực hiện thay thế nội dung bạn có thể làm một chương trình mô phỏng Mail Merge của Word từ Excel.

Một số thao tác với trình duyet web từ excel

Một số thao tác giúp bạn mở trình duyệt web và có thể lấy dữ liệu.

Trước tiên bạn cần phải thêm thư viện điều khiển trình duyệt Web bằng cách:

Một số thao tác với Range

Khi làm việc thực hiện các thao tác trong 1 file Excel ta thường làm việc trên các đối tượng:

  • Workbook
  • Worksheets
  • Charts
  • Range

Clever and silly

Một người đàn ông giàu có hỏi Ted tại sao  anh ấy thông minh như vậy? Ted bảo người đàn ông giàu có rằng không phải anh ấy thông mình mà vì ông ấy quá ngốc ngếch.