Pin It
Greeting

Greeting

Khi gặp nhau ta có thể hỏi thăm sức khoẻ “How are you?“, tuy nhiên điều này không phải để thể hiện sự quan tâm đến sức khoẻ của người đối diện mà chủ yếu là để tỏ ra lịch sự. Còn đơn giản bạn chỉ cần sử dụng “Hello / Hi“. More »

Introdution

Introdution

Khi giới thiệu về bản thân bạn có thể nói tên mình cùng những thông tin đi kèm như quê quán, công việc và một vài sở thích… Tùy vào hoàn cảnh cũng như câu chuyện ta có thể giới thiệu bản thân theo cách khác nhau. Sau đây là một số mẫu câu thông dụng dùng khi lần đầu gặp gỡ. More »

 

VBA – Gửi email tự động với gmail

Trong VBA ta có thể kết hợp gửi mail cùng các dữ liệu trong Excel. Để làm được việc này trước tiên bạn cần tắt chế độ bảo mật của Google bằng cách truy cập đường link sau:
https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1

Cài đặt OpenCV3 cùng Pythod

Để đơn giản hóa việc xử lý ảnh hiểu rõ các hàm xử lý của OpenCV bạn có thể sử dụng gói cài đặt OpenCV trên Pythod

VBA – Làm quen với điều khiển ActiveX

Một số thao tác cơ bản với các điểu khiển cơ bản như nút button, ô nhập dữ liệu textbox, ô hiển thị danh sách listbox, hay nút lựa chọn checkbox,…

VBA – Sub Function một số ví dụ đơn giản

Các đoạn chương trình đều thường được viết trong Sub hoặc Function. Khác nhau cơ bản của Sub của Function là Function trả về giá trị còn Sub thì không. Khi chương trình lớn và có nhiều chức năng nhỏ bạn có thể phân các chức năng vào các sub các function để quản lý cho dễ.

Một số thao tác VBA với SAP

  1. Lưu file export trong Sap vào thư mục chỉ định
    Tên file khi export thường có tên là Worksheets in Basic… nên ta kiểm kiểm tra các file đang mở có tên là Worksheets … không băng lệnh InStr