Pin It

Chức năng Auto Fill trong Excel

Share Button

Chức năng Fill trong Excel sẽ giúp bạn điền tự động dữ liệu theo các mẫu có sẵn hoặc tự tạo thêm các danh sách của riêng mình. Auto Fill chúng ta thường hay sử dụng để đánh số thứ tự hay copy công thức cho một cột.

 1. Điền dữ động tự động:

  Khi sử dụng Excel ta thường hay sử dụng chức năng Auto Fill để điền Số thứ tự cho một danh sách.
  Các làm đơn giản như sau:
  a. Nhập giá trị bắt đầu.
  b. Đưa con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải khi con trỏ thành dấu + màu đén thì kéo dọc hoặc kéo ngang. Các ô sẽ tự động nhảy theo dãy số tăng dần.

  Trong Excel sẽ thường có sẵn điền tự động các giá trị như số, ngày, giờ,…

  Các giá trị khởi đầu  Chuỗi sau khi mở rộng
  9:00  10:00, 11:00, 12:00
  Mon Tue, Wed, Thu
  Monday  Tuesday, Wednesday, Thursday
  Jan Feb, Mar, Apr, …
  January February, March, April, …
  Text1 text2, text3, text4, …
  1st Period  2nd Period, 3rd Period, 4th Period, …
 2. Tư động tạo danh sách Auto Fill:

  Để tạo danh sách ta thực hiện theo các bước sau:
  a. File > Options > Advance > Create lists for use in sorts and fill sequences > Edit Custom Lists…
  b. Chọn NEW LIST/ Nhập danh sách trong hộp List entries
  Gõ thông tin như hình rồi ấn Add sau đó OK

  Từ giờ khi gõ Giám đốc dữ liệu sẽ tự nhảy theo các giá trị Phó giám đốc, Trưởng phòng khi ta thực hiện chức năng Auto Fill.

 3. Auto Fill theo quy luật:

  Khi muốn tự động điền dữ liệu theo cấp số cộng, cấp số nhân, hay chèn theo quy luật ngày trong tuần tháng năm ta có thể truy cập: Home > Editting > Fill > Series để thực hiện.

  Ý nghĩa của các giá trị trong hộp thoại Series

Fill Series
Rows : để đánh số theo hàng
Columns: để đánh số theo cột
Linear: Đánh số theo kiểu tăng dần.
Growth: Đánh số kiểu lũy tiến ( cấp số nhân)
Date: Đánh số kiểu ngày tháng.
AutoFill: Kiểu tự động điền.
Step value (Bước nhảy) : Khoảng cách giữa hai số thứ tự.
Stop value (Giá trị cuối) : Chỉ đánh số thứ tự đến giá trị này.

Share Button

Comments

comments