Pin It

VBA cơ bản

VBA cơ bản

Giới thiệu về VBA

Share Button

VBA – Macro là gì?

Marco là một phần của code, thường là tập hợp các thao tác nên bạn không cần biết về lập trình vẫn có thể tạo được những đoạn macro đơn giản.

VBA- Visual basic for Application (ngôn ngữ lập trình cho ứng dụng như word, pp, excel..) cửa sổ soạn thảo VBA sẽ được tích hợp luôn trong ứng dụng.

VB – VBA – VBS là gì?

VB là ngôn ngữ lập trình cơ bản có thể tạo ứng dụng chạy độc lập.

VBA không thể chạy độc lập như ngôn ngữ lập trình khác mà VBA sẽ hoạt động cùng các file của office.

VBS là đoạn mã code chạy cho ứng dụng mạng.

Khi nào cần sử dụng Macro?

Khi phải thực hiện các công việc lặp đi lặp lại.

Muốn xây dựng công thức mới trong Excel.

Thực hiện các công việc phức tạp.

Macro là lập trình hướng đối tượng. Như trong excel ta sẽ làm việc với các đối tượng như workbook, worksheet,cells…

Mở trình soạn thảo VBA thế nào?

Để mở cửa sổ VBA đơn giản nhất là trong chương trình Excel bạn nhấn tổ hợp phím Alt + F11 hoặc click chuột phải tại tên Sheet chọn View code.

Share Button

Comments

comments