Pin It

Invitation

Share Button

Khi muốn mời ai đó tham gia một sự kiện bạn có thể dẫn cuộc trò chuyện theo thứ tự: hỏi người đó có rảnh không, chia sẻ về sự kiện sau đó mời mời tham gia sự kiện. Sau đây là một số mẫu câu mời cơ bản bạn có thể sử dụng.

icon-engĐưa ra lời mời.

Are you free… Bạn có rảnh vào ….
I’d like invite you to… Tôi muốn mời bạn…
Do you fancy… Bạn có hứng thú…
Will you join us. Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi.
Would you like… Bạn có muốn…
If you ‘re free, why don’t you… Nếu bạn rảnh, tại sau không..
We’d love… Chúng tôi mong là…
Share Button

Comments

comments