Pin It

Drinking tea and coffee

Share Button

Trà và cà phê là hai thứ đồ uống khá phổ biến, khi gặp gỡ ai đó nói chuyện về đồ uống cũng có thể là một chủ đề thú vị. Sau đây là một số mẫu câu bạn có thể sử dụng trong cuộc trò chuyện.

icon-eng

I like coffee. Tôi thích cà phê.
It’s too bitter for me. Nó quá đắng đối với tôi.
It’s too sweet for me. Nó quá ngọt đối với tôi.
Let’s me make you a cup of coffee. Để tôi pha cho bạn một tách cà phê nhé.
I can’t drink strong coffee. Tôi không thể uống được cà phê đặc.
Let’s go to get some coffee. Cùng đi uống cà phê nhé.
How do you like your coffee? Bạn thấy cà phê thế nào?
Good coffee really hits the spot. Cà phên ngon thực sự làm tinh thần sảng khoái.
Share Button

Comments

comments