Category Archives: PHP

Codeigniter là gì?

Codeigniter một PHP framework ra đời từ năm 2006 được cho là phổ biến và có cách sử dụng khá đơn giản. Codeigniter hỗ trợ người dùng khá tốt trong việc phát triển web theo mô hình MVC.

Tạo Static page

Khi thiết kế trang web chúng ta có thể sử dụng đến một số trang static (tĩnh). Nội dung trên các trang thường cố định như để giới thiệu,một nội dung thông báo… Để hiển thị trang web này trên framework của condelgniter bạn có thể làm như sau:

  • Bước 1: Tạo file hello.php trong thư mục application/controllers/