Category Archives: Programming

Một số thao tác với Books và Sheets

Khi làm việc với file Excel bạn có thể phải làm việc với nhiều file Excel khác nhau. Đây là một số code thông dụng giúp bạn thực hiện các thao tác: Mờ file, đọc file, đóng file.

Thêm Bootstrap cho CodeIgniter Framework

Để thiết kế website tương thích với mọi màn hình cách đơn giản nhất bạn có thể sử dụng Twitter Bootstrap. Trong Bootstrap tích hợp các thành giao diện thông dụng như Typograph, Buttons, Navigations, Dropdowns, Alerts,modals, Tabs, Accordion, Carousel… giup trang web của bạn thân thiện hơn trên các thiết bị khác nhau.

Để tích hợp Bootstrap với Condelgniter Framework bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo thư mục assets cùng cấp với thư mục application

Cập nhật nội dung cho trang tin tức

Ở bài trước chúng ta đã học cách hiển thị nội dung trong cơ sở dữ liệu lên trang index. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác để cập nhật hoặc thêm nội dung mới cho nội dung tin tức. (Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bài trước tại đây)

Bước 1: Truy cập thư mục application/views/tintuc/ tạo file create.php

Hiển thị trang tin tức

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu có trúc như sau và chèn thêm 2-3 bản ghi mẫu

CREATE TABLE tintuc (
    id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tieude varchar(128) NOT NULL,
    noidung text NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)    
);

Bước 2: Cấu hình lại file kết nối đến file database bằng cách truy cập vào file database.php trong đường dẫn  application/config/

Codeigniter là gì?

Codeigniter một PHP framework ra đời từ năm 2006 được cho là phổ biến và có cách sử dụng khá đơn giản. Codeigniter hỗ trợ người dùng khá tốt trong việc phát triển web theo mô hình MVC.