Category Archives: Office

Sumproduct – Đếm giá trị trùng nhau trong 2 cột

Excel

Khi có 2 cột dữ liệu, muốn đếm giá trị trùng nhau là bao nhiêu ta có thể sử dụng hàm Sumproduct.Ví dụ khi muốn so sánh vùng B3:B8 và vùng D3:D8 có mấy giá trị trùng nhau ta có thể sử dụng hàm : =SUMPRODUCT(–(B3:B8=D3:D8))

Advanced Filter – Lọc nhiều điều kiện trong Excel

Excel

Filter hay lọc dữ liệu là một tính năng mạnh mẽ thường được sử dụng khi bạn muốn thống kê hay báo cáo dữ liệu nào đó. Với chức năng Auto Filter Excel đã hỗ trợ rất tốt trong việc lọc nội dung văn bản, lọc số, lọc màu sắc hay lọc ngày tháng. Nhưng nếu bạn muốn kết hợp nhiều điều kiện, hay lọc theo các tiêu chí khác nhau, cũng như lọc theo một công thức nào đó thì bạn nên sử dụng đến chức năng Advanced Filter.

Range và cells trong vba có gì khác biệt nhau?

Khi sử dụng VBA hai đối tượng ta thường làm việc chính là Range và Cells. Ví dụ để truy cập vào ô A4 trong Excel ta có thể sử dụng lệnh: Range(“A4”).Select hoặc Cells(4,”A”).Select. Nhưng thực tế Range và Cells không hoàn toàn giống nhau chúng ta cùng xem một số ví dụ sau:

Chức năng Auto Fill trong Excel

Excel

Chức năng Fill trong Excel sẽ giúp bạn điền tự động dữ liệu theo các mẫu có sẵn hoặc tự tạo thêm các danh sách của riêng mình. Auto Fill chúng ta thường hay sử dụng để đánh số thứ tự hay copy công thức cho một cột.

VBA – Gửi email tự động với gmail

Trong VBA ta có thể kết hợp gửi mail cùng các dữ liệu trong Excel. Để làm được việc này trước tiên bạn cần tắt chế độ bảo mật của Google bằng cách truy cập đường link sau:
https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1